NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Pomůžeme vám získat dotaci pro rekonstrukce i novou výstavbu.
V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na:
  • výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících RD
  • náhradu neekologického zdroje tepla
  • instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru. Vlastníci bytových domů mimo Prahu mohou žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).