INŽENÝRING

Pro realizaci vaší stavby zařídíme:
  • obstarání stanovisek dotčených subjektů
  • zajištění stavebního dozoru při realizaci
  • zajištění stavebního povolení
  • odborné konzultace
  • vytýčení stavby